aplikacja mobilnaportfolio

Aplikacja ShapeMyProject do koordynowania procesu instalacji

Aplikacja mobilna ShapeMyProject jest częścią większego ekosystemu oprogramowania dla branży FF&E (furniture, fixtures and equipment). Oprogramowanie pozwala na koordynowanie całego procesu realizacji projektu nowej inwestycji (np. hotel, akademik itp.) od zaprojektowania inwestycji i wnętrz, poprzez zarządzanie budżetem, wygenerowanie dokumentacji projektowej, udokumentowanie stanu przejmowanej nieruchomości, kontrolowanie postępów realizacji inwestycji (budowa, wyposażenie), raportowanie postępów, odbiory prac, skończywszy na utrzymaniu obiektu (maintenance).

Kluczowe funkcjonalności

Przejęcie obiektu od generalnego wykonawcy. Funkcja umożliwia wykonanie dokumentacji zdjęciowej przy przejmowaniu obiektu od generalnego wykonawcy. Każde zdjęcie zapisane jest wraz z lokalizacją na interaktywnym planie nieruchomości wraz z datą wykonania, autorem i innymi danymi.

Przeglądanie planów pięter oraz pomieszczeń. Nawigacja po obiekcie odbywa się za pomocą interaktywnego planu pięter i pomieszczeń. Działanie zbliżone jest do Google Maps, ale w odniesieniu do wnętrza budynku.

Zmiana statusu instalowanych elementów. Pracownicy instalujący elementy wyposażenia takie jak meble, elementy zabudowy czy instalacji zaznaczają status realizacji każdego z zadań. Dzięki temu w systemie znajdują się zawsze aktualne dane dostarczające informacji o statusie inwestycji.

Komunikacja za pomocą komentarzy z możliwością dodawania zdjęć. Inspektorzy dokonujący odbiorów prac mogą zgłaszać usterki. Żeby komunikacja była jasna, mogą dodawać komentarze do instalowanych elementów, wzbogacać je o zdjęcia oraz odręczne notatki nanoszone na zdjęcia.

Dostęp do aktualnej dokumentacji. Instalatorzy mają zawsze dostęp do aktualnej dokumentacji oraz projektu, który często się zmienia nawet już na etapie wykonawczym. Program pozwala uniknąć pomyłek oraz ma możliwość zarządzania wersjami.

Rozbudowana wielojęzyczność. Pomaga lepiej komunikować się w środowisku międzynarodowym. Aplikacja ma funkcję obsługi wielu języków interfejsu, jak również danych. Komentarze automatycznie tłumaczą się na język zalogowanego użytkownika.

Tryb offline. Ta funkcja jest jedną z kluczowych, ponieważ na terenie inwestycji często występuje słaby dostęp do Internetu lub jego brak. Aplikacja pozwala na synchronizację danych po uzyskaniu stabilnego łącza, przypomina użytkownikom o konieczności aktualizacji danych oraz w inteligentny sposób zarządza synchronizacją, aby uniknąć błędów, duplikatów i przekłamań.

Ekrany aplikacji

Opinia klienta o współpracy

Artur Grabowski

Senior Project Manager
Współpraca z ekipą Gorillas przebiega od samego początku bardzo sprawnie. Wynika to z dobrego rozumienia naszych potrzeb biznesowych i sprawnego przekładania ich na konkretne rozwiązania programowe. W naszej współpracy cenię profesjonalne zarządzanie projektami, wyznaczone terminy są dotrzymywane a jednocześnie jeśli my zmieniamy priorytety następuje szybka korekta i działanie. Współpracujemy już od ponad roku i zamierzamy kontynuować współpracę, ponieważ Gorillas jest dla naszego biznesu wartościowym partnerem.
Shopping Basket