tmb2-thumb

Oprogramowanie do zarządzania serwisem

aplikacja mobilnaaplikacja webowaportfolio

Oprogramowanie do zarządzania serwisem

Główne cele projektu to wprowadzenie przewag konkurencyjnych oraz oszczędności w postaci:

 • digitalizacji procesu obsługi klienta,
 • usunięciu konieczności przyjazdu serwisanta do biura po zlecenia,
 • zautomatyzowania procesu rozliczania zleceń.

Dodatkowym wymogiem było wyeliminowanie konieczności kontaktu bezpośredniego i wymiany dokumentów papierowych na wypadek sytuacji takiej jak pandemia COVID-19.

Ogólne założenia

Przedstawiamy system do zarządzania serwisem, który umożliwia efektywne zarządzanie oraz komunikację i koordynację pomiędzy pracownikami serwisu a klientami.

Aplikacja została zaprojektowana dla potrzeb serwisu urządzeń drukujących, jednak po odpowiedniej konfiguracji i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, świetnie sprawdzi się w przypadku każdego innego rodzaju serwisu.

Użytkownicy mają dostęp do aplikacji webowej – obsługiwanej w przeglądarce internetowej, dostosowanej również do urządzeń mobilnych, oraz aplikacji mobilnej. Program umożliwia tworzenie kont dla różnych użytkowników, takich jak pracownicy serwisu i klienci. Pracownicy serwisu mają różne poziomy uprawnień i dostępu do danych. Klienci dzielą się na 3 typy użytkowników:

 • osoby decyzyjne – użytkownicy, którzy magą podejmować decyzje finansowe, np. na temat przyjęcia lub odrzucenia oferty,
 • regularni użytkownicy – użytkownicy korzystający na co dzień z urządzeń, mogą zgłaszać usterki, zamawiać materiały eksploatacyjne, pobierać instrukcje i sterowniki,
 • kontakty księgowe – głównie dostęp do informacji finansowych i faktur.

Dzięki temu każdy z nich może uzyskać dostęp do odpowiednich informacji i funkcji. Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia na bieżąco za pomocą emaili oraz wewnątrz aplikacji, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na ważne zdarzenia, takie jak nowe zgłoszenia serwisowe czy zmiany statusów.

Program oferuje dwa różne panele dostępu – jeden dla pracowników serwisu, a drugi dla klientów.

Baza klientów

Program oferuje rozbudowaną bazę klientów, która jest synchronizowana z programem magazynowo księgowym (np. Subiekt). Użytkownicy mogą przeglądać listę klientów, filtrując i sortując ją według różnych kryteriów, takich jak nazwa firmy, lokalizacja czy rodzaj umowy. Program umożliwia również wyświetlanie szczegółowych informacji o każdym kliencie, zarządzanie lokalizacjami i oddziałami klienta, a także przeglądanie osób związanych z danym klientem i zarządzanie nimi – każdy indywidualny użytkownik może mieć własne konto. Ponadto, pracownicy serwisu mogą zarządzać urządzeniami klienta, w tym dokumentacją, stanem liczników oraz dostępem osób klienta do urządzenia.

Baza urządzeń

System posiada rozbudowaną bazę urządzeń z następującymi funkcjami:

 • powiązanie urządzenia z magazynem,
 • podstawowe informacje o urządzeniu takie jak producent, model, status, typ urządzenia (rozbudowana kategoryzacja urządzeń), numer seryjny, przypisanie do klienta i lokalizacja, powiązanie do umowy, i wiele innych,
 • załączniki i linki na podstawie modelu urządzenia (np. strona z dokumentacją urządzenia, sterowniki, instrukcje itp.) – umożliwia przypięcie dowolnych linków i załączników,
 • lista kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych,
 • historia stanu liczników wydruków (dla drukarek),
 • użytkownicy klienta przypisani do urządzenia,
 • pełna historia serwisowa,
 • historia lokalizacji z możliwością przenoszenia urządzenia między klientami z zachowaniem jego historii.

Każde urządzenie ma wygenerowany kod QR, który można nakleić na urządzenie, dzięki czemu łatwiej zidentyfikować dane urządzenie. Aplikacja mobilna umożliwia zeskanowanie kodu QR i w zależności od sytuacji wyświetla odpowiednie opcje:

 • w przypadku klienta – możliwość podejrzenia szczegółów urządzenia i np. zamówienie materiałów eksploatacyjnych lub zgłoszenie usterki,
 • w przypadku serwisanta podejrzenie szczegółów urządzenia, jego historii lub otwarcie ekranu ze szczegółami zlecenia serwisowego, w przypadku gdy dla danego urządzenia istnieje otwarte zgłoszenie serwisowe.

Abonamenty i umowy obsługi urządzeń

Pracownicy serwisu mogą tworzyć i zarządzać różnymi typami abonamentów i umów, dla serwisu urządzeń drukujących zdefiniowane są następujące rodzaje umów:

 • leasing urządzenia,
 • obsługa urządzenia klienta – materiały eksploatacyjne w abonamencie,
 • sam serwis – specjalne ceny na usługi serwisowe i części.

Wszystkie funkcje programu dostosowują się do aktywnej umowy, np. w przypadku leasingu rozliczenie wizyt serwisowych jest dla klienta bezkosztowe, poza przypadkami, gdy usterka jest z winy klienta. W przypadku umowy na sam serwis, rozliczenie następuje o indywidualnie ustalone ceny z umowy. Przy braku umowy, rozliczenie następuje na podstawie ogólnych cen z systemu magazynowo-księgowego (np. Subiekt).

Automatyczne rozliczanie abonamentów

Program oferuje automatyczne rozliczanie abonamentów z wystawieniem faktury na podstawie określonych reguł, np. raz w miesiącu w określony dla danego urządzenia dzień, na podstawie liczników wydrukowanych strony. Cały proces przebiega automatycznie przy spełnieniu określonych kryteriów. Łącznie z wystawieniem faktury w systemie księgowym, wysłaniem jej do klienta i udostępnieniem w panelu klienta.

System pozwala na generowanie ofert serwisowych i handlowych. W ramach tej funkcji dostępny jest również generator umów.

Serwis

Program umożliwia zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi. W tym celu powstał rozbudowany moduł serwisowy realizujący określony proces serwisu. Proces dzieli się na kilka etapów:

 • zgłoszenie,
 • przyjęcie i analiza zgłoszenia przez pracownika,
 • przydzielenie serwisanta jeśli jest taka potrzeba,
 • zaplanowanie i realizacja wizyty serwisowej,
 • dokumentacja wizyty serwisowej,
 • akceptacja przez klienta,
 • rozliczenie.

System umożliwia sprawne skoordynowanie tego procesu. Klient cały czas ma informację na temat bieżącego statusu zgłoszenia bez konieczności ręcznego powiadamiania przez pracowników. Każdy uczestnik procesu zajmuje się swoją pracą a resztę automatycznie obsługuje system.

Proces ten można dostosować do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Istnieje możliwość obsługi zlecenia w różnych trybach, np. obsługa serwisanta u klienta, w serwisie lub za pośrednictwem kuriera (np. wysyłka materiałów eksploatacyjnych) oraz wykorzystanie predefiniowanych tematów serwisowych dla utrzymania porządku.

Klient może dokonać zgłoszenia bezpośrednio w swoim panelu, za pomocą aplikacji mobilnej lub osobiście (np. telefonicznie). Każdy z tych trybów jest obsłużony przez program.

Możliwa jest pełna komunikacja między serwisem a klientem za pośrednictwem panelu klienta, w tym również dodawanie załączników. W ramach zgłoszeń serwisowych program ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami a klientami oraz prowadzenie zgłoszenia serwisowego przez pracownika.

Każde zdarzenie jest rejestrowane i tworzy pełną historię serwisową urządzenia.

Planer wizyt

Planer wizyt serwisowych pozwala na łatwe planowanie wizyt w serwisie, zarówno jednorazowych, jak i okresowych.

Umożliwia to komponent kalendarza, przy pomocy którego planowanie wizyt jest jak przesuwanie klocków na tablicy. Każda zmiana od razu odzwierciedlona jest w widoku podsumowania, który pokazuje szacowany czas pracy każdego serwisanta, każdego dnia z uwzględnieniem czasu dojazdów.

Wizyty serwisowe można filtrować po przypisanym serwisancie oraz regionie. Regiony można definiować na podstawie kodów pocztowych lokalizacji urządzenia.

Aplikacja dla serwisanta

W ramach wizyt serwisowych program udostępnia serwisantom listę zadań na każdy dzień wraz ze wszystkimi potrzebnymi do efektywnej pracy szczegółami, dostęp do magazynu oraz możliwość wyboru części i czynności z programu magazynowego. Serwisant może opisać przebieg wizyty, w tym wygenerować ofertę serwisową będąc na miejscu u klienta, zarejestrować stan liczników oraz otrzymać akceptację lub odrzucenie wizyty serwisowej przez klienta.

Akceptacja lub odrzucenie wizyty serwisowej przez klienta następuje na jeden z dwóch sposobów. Albo elektronicznie w panelu klienta, albo poprzez złożenie podpisu na ekranie urządzenia serwisanta (smartfon lub tablet).

Produkty / magazyn

Program umożliwia zarządzanie produktami i magazynem, z pełną integracją z programem magazynowym (np. Subiekt). Użytkownicy mogą przeglądać listę produktów, filtrować i sortować ją według różnych kryteriów. Program ułatwia również monitorowanie stanu magazynowego oraz zarządzanie zamówieniami i dostawami.
tmb-thumb

Aplikacja dla firmy serwisującej i wynajmującej urządzenia drukujące

aplikacja mobilnaportfolio

Aplikacja dla firmy serwisującej i wynajmującej urządzenia drukujące

Główne cele projektu to wprowadzenie przewag konkurencyjnych oraz oszczędności w postaci:

 • digitalizacji procesu obsługi klienta,
 • usunięciu konieczności przyjazdu serwisanta do biura po zlecenia,
 • zautomatyzowania procesu rozliczania zleceń.

Dodatkowym wymogiem było wyeliminowanie konieczności kontaktu bezpośredniego i wymiany dokumentów papierowych na wypadek sytuacji takiej jak pandemia COVID-19.

Kluczowe funkcjonalności

 • obsługa smartfonów i tabletów,
 • panel dla serwisanta oraz klienta,
 • skaner kodów QR ułatwia identyfikację urządzenia,
 • zamawianie wizyty serwisowej lub materiałów eksploatacyjnych,
 • wyświetlanie listy urządzeń, którymi firma się opiekuje:
  • dostęp do szczegółów urządzeń,
  • dostęp do historii serwisowanych urządzeń,
 • generowanie ofert serwisowych i handlowych,
 • harmonogram pracy serwisanta:
  • odbiór zleceń przez serwisanta,
  • brak konieczności przyjazdu serwisanta do biura,
 • pełna obsługa zleceń serwisowych:
  • kontakt z klientem,
  • wyświetlanie szczegółów zlecenia i całej komunikacji z klientem,
  • rejestracja stanów liczników urządzenia,
  • rejestracja czasu pracy, wykonanych usług, użytych części oraz rekomendacji serwisanta do wykonanego zlecenia,
  • akceptacja lub odrzucenie zlecenia przez klienta w aplikacji mobilnej na własnym koncie, lub poprzez złożenie podpisu na urządzeniu mobilnym serwisanta,
 • automatyczne rozliczanie wizyt serwisowych:
  • integracja z systemem magazynowo-księgowym (np. Subiekt),
  • możliwość automatycznego wystawienia faktury i przesłania jej do panelu klienta (oraz na maila).

Ekrany aplikacji

smb-thumb

Aplikacja ShapeMyProject do koordynowania procesu instalacji

aplikacja mobilnaportfolio

Aplikacja ShapeMyProject do koordynowania procesu instalacji

Aplikacja mobilna ShapeMyProject jest częścią większego ekosystemu oprogramowania dla branży FF&E (furniture, fixtures and equipment). Oprogramowanie pozwala na koordynowanie całego procesu realizacji projektu nowej inwestycji (np. hotel, akademik itp.) od zaprojektowania inwestycji i wnętrz, poprzez zarządzanie budżetem, wygenerowanie dokumentacji projektowej, udokumentowanie stanu przejmowanej nieruchomości, kontrolowanie postępów realizacji inwestycji (budowa, wyposażenie), raportowanie postępów, odbiory prac, skończywszy na utrzymaniu obiektu (maintenance).

Kluczowe funkcjonalności

Przejęcie obiektu od generalnego wykonawcy. Funkcja umożliwia wykonanie dokumentacji zdjęciowej przy przejmowaniu obiektu od generalnego wykonawcy. Każde zdjęcie zapisane jest wraz z lokalizacją na interaktywnym planie nieruchomości wraz z datą wykonania, autorem i innymi danymi.

Przeglądanie planów pięter oraz pomieszczeń. Nawigacja po obiekcie odbywa się za pomocą interaktywnego planu pięter i pomieszczeń. Działanie zbliżone jest do Google Maps, ale w odniesieniu do wnętrza budynku.

Zmiana statusu instalowanych elementów. Pracownicy instalujący elementy wyposażenia takie jak meble, elementy zabudowy czy instalacji zaznaczają status realizacji każdego z zadań. Dzięki temu w systemie znajdują się zawsze aktualne dane dostarczające informacji o statusie inwestycji.

Komunikacja za pomocą komentarzy z możliwością dodawania zdjęć. Inspektorzy dokonujący odbiorów prac mogą zgłaszać usterki. Żeby komunikacja była jasna, mogą dodawać komentarze do instalowanych elementów, wzbogacać je o zdjęcia oraz odręczne notatki nanoszone na zdjęcia.

Dostęp do aktualnej dokumentacji. Instalatorzy mają zawsze dostęp do aktualnej dokumentacji oraz projektu, który często się zmienia nawet już na etapie wykonawczym. Program pozwala uniknąć pomyłek oraz ma możliwość zarządzania wersjami.

Rozbudowana wielojęzyczność. Pomaga lepiej komunikować się w środowisku międzynarodowym. Aplikacja ma funkcję obsługi wielu języków interfejsu, jak również danych. Komentarze automatycznie tłumaczą się na język zalogowanego użytkownika.

Tryb offline. Ta funkcja jest jedną z kluczowych, ponieważ na terenie inwestycji często występuje słaby dostęp do Internetu lub jego brak. Aplikacja pozwala na synchronizację danych po uzyskaniu stabilnego łącza, przypomina użytkownikom o konieczności aktualizacji danych oraz w inteligentny sposób zarządza synchronizacją, aby uniknąć błędów, duplikatów i przekłamań.

Ekrany aplikacji

Opinia klienta o współpracy

Artur Grabowski

Senior Project Manager
Współpraca z ekipą Gorillas przebiega od samego początku bardzo sprawnie. Wynika to z dobrego rozumienia naszych potrzeb biznesowych i sprawnego przekładania ich na konkretne rozwiązania programowe. W naszej współpracy cenię profesjonalne zarządzanie projektami, wyznaczone terminy są dotrzymywane a jednocześnie jeśli my zmieniamy priorytety następuje szybka korekta i działanie. Współpracujemy już od ponad roku i zamierzamy kontynuować współpracę, ponieważ Gorillas jest dla naszego biznesu wartościowym partnerem.
produs-thumb

System do zarządzania instalacją Produs

System zarządzania instalacją wyposażenia w obiektach budowlanych

Konspekt sytuacji

Produs – duża firma produkcyjno usługowa z centralnej Polski realizuje projekt dla inwestora zagranicznego. Inwestor buduje, wyposaża oraz prowadzi sieć akademików dla studentów w całej Europie.

W ramach projektu klient realizuje dla inwestora następujące zadania:

 • – projektowanie i produkcja mebli i zabudowy wnętrz w obiektach (akademikach),
 • – odbiór obiektów od generalnego wykonawcy,
 • – dostawa i montaż wyprodukowanych przez siebie elementów wyposażenia,
 • – montaż elementów wyposażenia innych dostawców,
 • – koordynowanie i raportowanie postępów prac od odbioru obiektu od generalnego wykonawcy do oddania obiektów do użytkowania studentom.

 

Potrzeba biznesowa

Klient zidentyfikował możliwość optymalizacji procesów związanych z projektem za pomocą oprogramowania. Szczególne potrzeby jakie określono:

 • – udokumentowanie stanu obiektu przy przejmowaniu od generalnego wykonawcy, na wypadek ewentualnych sporów co do zastanych uszkodzeń,
 • – kontrola statusu instalacji i odbioru pojedynczych elementów wyposażenia przez różne osoby przy skali setek tysięcy elementów wyposażenia,
 • – monitorowanie postępu prac na bieżąco w celu kontrolowania realizacji planu oraz podwykonawców,
 • – potrzeba analizy procesu instalacji w celu optymalizacji, która przy takiej skali projektu może przynieść ogromne oszczędności,
 • – potrzeba raportowania na różnym poziomie zarządzania, od managerów różnego szczebla do zarządu,
 • – potrzeba generowania protokołów częściowego i całościowego odbioru robót,
 • – digitalizacja i automatyzacja procesu przyjęcia i obsługi studentów.

Dodatkowe problemy jakie należało wziąć pod uwagę:

 • – brak lub utrudniony dostęp do Internetu na terenie inwestycji,
 • – wielojęzyczne środowisko pracy.

 

Zastosowanie rozwiązania

Na zaproponowaną architekturę systemu składają się:

 • – Aplikacja webowa oparta o framework Symfony. Zalety aplikacji webowej, czyli obsługiwanej przy pomocy przeglądarki internetowej to łatwość użycia na każdym urządzeniu oraz dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie i urządzenia z dostępem do Internetu. Nie ma potrzeby instalacji niczego, wystarczy uruchomić przeglądarkę, wpisać adres i zalogować się.
 • – Aplikacja mobilna oparta o framework Flutter (rozwijany przez Google). Flutter umożliwia realizowanie aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS (między innymi) o wysokiej wydajności. Decyzja o powstaniu aplikacji mobilnej była podyktowana koniecznością pracy w trybie offline. Aplikacja mobilna została użyta również do obsługi wielu innych funkcjonalności wykorzystując wygodę urządzenia przenośnego – zarówno smartfona jak i tabletu.

Zarówno aplikacja mobilna jak i webowa, korzystają z tej samej bazy danych, tworząc zintegrowany system. Niektóre funkcje systemu można obsługiwać przy pomocy obu aplikacji. Niektóre zostały celowo zaimplementowane tylko w wybranej platformie, np. wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wygodniejsze jest przy użyciu aplikacji mobilnej, natomiast generowanie raportów, protokołów i kontrola postępów prac wygodniejsze są na komputerze przy użyciu przeglądarki internetowej.

System jest zoptymalizowany do pracy z wysoką wydajnością z milionami elementów wyposażenia.

 

Moduł nawigacji i wizualizacji planów obiketów

Problem / potrzeba

Konieczność wprowadzenia i obsługi danych projektów oraz ich struktury składającej się niekiedy z kilku budynków, które dzielą się następnie na piętra, sekcje, pomieszczenia. W każdym pomieszczeniu znajduje się wiele elementów wyposażenia.
Istniała potrzeba nawigacji po budynkach oraz identyfikacji poszczególnych pomieszczeń, elementów wyposażenia, ich statusu instalacji oraz odbioru.

Dodatkowo Klient postawił wymóg nawigacji graficznej w oparciu o rzuty architektoniczne budynków.

Zaproponowane rozwiązanie

Zastosowaliśmy hierarchiczną nawigacje projekt → budynek → piętro → strefa → pomieszczenie → element wyposażenia. Zastosowaliśmy dwa alternatywne widoki – widok tabelaryczny oraz widok graficzny. Interfejs dodatkowo dostosowaliśmy do potrzeb różnych typów użytkowników, dla uzyskania efektu najmniejszej ilości kliknięć.

Wprowadzenia danych projektu do systemu, w tym graficznych rzutów pięter została zrealizowana w następujący sposób. Z plików architektonicznych (rzutów pięter) generowane są wektorowe pliki SVG, które po niewielkiej modyfikacji nadają się do importu do naszego systemu. Dane o pomieszczeniach i elementach wyposażenia importowane są do systemu z plików CSV wygenerowanych z arkusza kalkulacyjnego. Po dodatkowej konfiguracji kilku elementów, nowy projekt jest gotowy do pracy.

Kilka modyfikacji zostało wdrożonych po uzyskaniu informacji zwrotnej od użytkowników systemu.

Wynik

W efekcie uzyskaliśmy możliwość uruchomienia złożonego projektu w systemie przy minimum pracy po stronie pracowników klienta. Dodatkowo forma graficzna mocno utrudniała cały proces, jednak udało się wypracować bardzo efektywne rozwiązanie.

Nawigacja po systemie jest intuicyjna i szybka, wszelkie modyfikacje danych są łatwe do realizacji.

 

Moduł instalacji i akceptacji przez inwestora (installation)

Problem / potrzeba

Ekipy instalują elementy wyposażenia w pokojach, kuchniach i częściach wspólnych obiektów. Klient potrzebował narzędzia, dzięki któremu instalatorzy mogli oznaczać zainstalowane elementy. Proces odbioru tych elementów jest dwuetapowy, najpierw klient odbiera prace wewnętrznie, następnie inwestor odbiera prace od naszego klienta.

Zaproponowane rozwiązanie

Zaprojektowany został system statusów oraz wielopoziomowy system użytkowników, o zróżnicowanych uprawnieniach. Pracownicy różnego szczebla mają właściwe dla siebie możliwości zmiany statusów instalacji lub odbioru elementów wyposażenia obiektów. Istnieje możliwość zmiany statusu zarówno w widoku tabeli jak i widoku planu pokoju – każdy użytkownik może wybrać najwygodniejsze dla siebie rozwiązanie. ZMiany statusów można dokonać zarówno w aplikacji webowej jak i mobilnej.

Wynik

Wynikiem jest w pełni funkcjonalne rozwiązanie, sprawdzające się w najczęściej wykonywanej w systemie czynności – zmianie statusu elementu wyposażenia. Pracownicy dostali funkcjonalne narzędzie, dostarczające potrzebne dane do systemu.

 

Moduł śledzenia postępów (progress)

Problem / potrzeba

Potrzebowa wglądu w czasie rzeczywistym w dane dotyczące realnego stopnia realizacji prac w poszczególnych obiektach oraz częściach obiektów.

Zaproponowane rozwiązanie

Moduł postępu na podstawie statusów poszczególnych elementów wyposażenia informuje o stopniu realizacji montażu na każdym poziomie, od pojedynczego pokoju po cały projekt. Użyte zostały metody takie jak filtrowanie wyników ze względu na określone parametry (np. postęp ze względu na dostawcę), prezentacja danych ilościowa i jakościowa.

Wynik

Efekt jaki uzyskaliśmy pozwolił managerom różnego szczebla kontrolować w czasie rzeczywistym kluczowe informacje biznesowe dotyczące projektu, którego wartość wynosi wiele milionów euro. Dotyczy to zarówno pracowników naszego klienta jak i inwestora.

 

Podsumowanie

Realizacja projektu przez zespół Gorillas rozpoczęła się z początkiem stycznia 2020, w chwili redagowania niniejszego opracowania, czyli w kwietniu 2021 współpraca nadal trwa. Funkcjonalności dostarczane są do środowiska produkcyjnego w trybie ciągłym. W ciągu prawie półtora roku współpracy dostarczyliśmy setki funkcjonalności, zarówno reagując na bieżące potrzeby jak i realizując planowane prace. Intencją zarówno klienta jak i naszą jest kontynuowanie współpracy.

Garść statystyk. Na dzień 13 kwietnia 2021 w systemie powstały następujące ilości danych:

 • – 4 projekty w 3 różnych krajach,
 • – 2197 pomieszczeń,
 • – 111800 elementów wyposażenia,
 • – 1050 raportów automatycznie wygenerowanych,
 • – 13600 komentarzy wymienionych między użytkownikami systemu.
 • Niniejsze opracowanie porusza tylko część podstawowych funkcjonalności zrealizowanych w ramach projektu. Więcej o systemie można się dowiedzieć z prezentacji wideo zamieszczonej na górze tej strony.

 

O autorze:

Rafał Lisiecki

Analityk i współwłaściciel w Gorillas.dev. Skrajnie analityczny sposób myślenia oraz duże doświadczenie biznesowe. Wspomniane cechy oraz nastawienie na realizację celów i dawanie wartości klientom powoduje, że tam gdzie inni się poddają on zawsze znajduje rozwiązanie.